Vrijdag 6 januari

Jaarvergadering met terugblik 2022, bijeenkomsten 2023, financiële situatie, eventueel bezoek Lodder en wat verder ter tafel komt.