Doe-avond

Heidehonk

Werken aan larix (onder voorbehoud).

Jaarvergadering.

Heidehonk

Koop en ruilbeurs van alles wat met bonsais te maken heeft. Denk aan bomen, schalen gereedschap enz, Gevraagd wordt, dat je 10 % van de verkoopsom afdraagt aan de vereniging.