De Vereniging

Bonsai Vereniging DE KEMPEN is een vereniging die zich als doel stelt de kennis over bonsai die in onze vereniging aanwezig is te verspreiden onder mensen die daar interesse voor hebben.
Bonsai stamt uit China, de eerst bekende uitingen daarvan dateren uit de 3de eeuw voor Christus tijdens de zgn. Tsin-dynastie. Later, in de 12de eeuw komen in Japan de eerste afbeeldingen van bonsai voor op de rollen van de boedistische monnik Honen.
Pas in de 19de eeuw komen de eerste bonsai in Europa, ingevoerd door reizigers uit het verre Oosten. Nu is de bonsai-cultuur de wereld rond bekend met vele enthousiaste aanhangers van deze “dicht bij de natuur” hobby die je het jaar rond plezierig bezig houdt. Mensen met een kleine tuin of balkon kunnen door deze hobby toch diverse bomen hebben.
Het kweken en trainen van bonsai is in wezen niet veel anders dan het kweken van b.v. potplanten of zelfs het gewone tuinieren Wie met planten bezig is ontkomt niet aan bemesten, snoeien, sproeien en dat soort dingen. Dat is bij bonsai niet anders.
Wat afwijkt van het gewone tuinieren is de bedradingstechniek en het presenteren van een mooie bonsai in een bonsaipot. En door de kleine maar dikwijls o zo mooie bonsai-potten stelt een bonsai ook andere eisen aan de grond waarin hij staat. Wat dat allemaal inhoudt komt u tijdens de verenigingsavonden te weten. Er wordt als regel elke eerste Vrijdag van de maand een verenigingsavond gehouden, behalve in de maand Augustus. Op deze avonden hebben wij regelmatig demonstraties van bekende bonsai-meesters, maar er worden ook demonstraties gegeven door eigen mensen uit de vereniging. Een verenigingsavond kan ook een doe-avond zijn waarbij ieder aan eigen materiaal werkt en door onderling overleg en discussie de kennis over bonsai wordt gedeeld en doorgegeven. Wij hebben een bescheiden bonsai bibliotheek en een eigen winkel waar u als lid van de vereniging bonsai-potten en schalen, gereedschap en andere benodigdheden met korting kunt kopen. Bij voldoende belangstelling verzorgen wij ook cursussen. Om de 2 jaar organiseren wij sinds 2003 in Mei een verenigingstentoonstelling waarbij al onze leden gevraagd wordt tenminste 1 boom beschikbaar te stellen om onze bezoekers een indruk te geven van wat er binnen de vereniging zoal gepresteerd wordt. Kortom, onze vereniging heeft veel te bieden voor een ieder die met bonsai bezig is of daarmee aan de slag wil.