Inhoud


Deze pagina wordt voor de 127342e keer bezocht.
Bonsai Vereniging De Kempen
Laatste wijziging 21-11-2021
BESTUUR, VOOR CONTACT EN INFO:
Voorzitter: Hans van Mol, hansvanmol@icloud.com ,tel: 0619628806

Secretaris / Penningmeester: Ton van Kessel, tvankessel@hotmail.com
Winkel, in en verkoop bonsai artikelen: René Metz

Contact: bonsaidekempen@gmail.com of telefoon 0616347729
Per jaar zijn er officieel elf bijeenkomsten (zie "Programma 2022") in gemeenschapshuis "Het Heidehonk" te Eindhoven.

Contributie
Per jaar 45,= Euro
girorekening: NL68INGB0000373313 t.a.v. Bonsai Vereniging de Kempen te Eindhoven

Niet leden betalen voor een demonstratie avond 10 Euro


"Het Heidehonk" kunt u vinden in de Noordzeelaan 35 in Eindhoven.
Onze vereniging:
Bonsai Vereniging DE KEMPEN is een vereniging die zich als doel stelt de kennis over bonsai die in onze vereniging aanwezig is te verspreiden onder mensen die daar interesse voor hebben.
Bonsai stamt uit China, de eerst bekende uitingen daarvan dateren uit de 3de eeuw voor Christus tijdens de zgn. Tsin-dynastie. Later, in de 12de eeuw komen in Japan de eerste afbeeldingen van bonsai voor op de rollen van de boedhistische monnik Honen.
Pas in de 19de eeuw komen de eerste bonsai in Europa, ingevoerd door reizigers uit het verre Oosten. Nu is de bonsai-cultuur de wereld rond bekend met vele enthousiaste aanhangers van deze "dicht bij de natuur" hobby die je het jaar rond plezierig bezig houdt. Mensen met een kleine tuin of balkon kunnen door deze hobby toch diverse bomen hebben.
Het kweken en trainen van bonsai is in wezen niet veel anders dan het kweken van b.v. potplanten of zelfs het gewone tuinieren Wie met planten bezig is ontkomt niet aan bemesten, snoeien, sproeien en dat soort dingen. Dat is bij bonsai niet anders.
Wat afwijkt van het gewone tuinieren is de bedradingstechniek en het presenteren van een mooie bonsai in een bonsaipot. En door de kleine maar dikwijls o zo mooie bonsai-potten stelt een bonsai ook andere eisen aan de grond waarin hij staat. Wat dat allemaal inhoudt komt u tijdens de verenigingsavonden te weten. Er wordt als regel elke eerste Vrijdag van de maand een verenigingsavond gehouden, behalve in de maand Augustus. Op deze avonden hebben wij regelmatig demonstraties van bekende bonsai-meesters, maar er worden ook demonstraties gegeven door eigen mensen uit de vereniging. Een verenigingsavond kan ook een doe-avond zijn waarbij ieder aan eigen materiaal werkt en door onderling overleg en discussie de kennis over bonsai wordt gedeeld en doorgegeven. Wij hebben een bescheiden bonsai bibliotheek en een eigen winkel waar u als lid van de vereniging bonsai-potten en schalen, gereedschap en andere benodigdheden met korting kunt kopen. Bij voldoende belangstelling verzorgen wij ook cursussen. Om de 2 jaar organiseren wij sinds 2003 in Mei een verenigingstentoonstelling waarbij al onze leden gevraagd wordt tenminste 1 boom beschikbaar te stellen om onze bezoekers een indruk te geven van wat er binnen de vereniging zoal gepresteerd wordt. Kortom, onze vereniging heeft veel te bieden voor een ieder die met bonsai bezig is of daarmee aan de slag wil.
Kijkt u voor meer informatie verder op onze site.


Huishoudelijk reglement voor leden.

Artikel 1.
Jaarlijkse leden vergadering
Een maal per jaar is er een algemene vergadering voor alle leden. Daar worden de jaarcijfers besproken en wordt de eventuele wisseling van bestuurslid (leden) bekend gemaakt.
Het jaarprogramma wordt in december voor één jaar vastgesteld en in de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

Artikel 2.
Verenigings-avond
De vereniging heeft minimaal 10 x per jaar een bijeenkomst, meestal de eerste vrijdag van de maand.
De leden kunnen tijdens de bijeenkomst ideeën voor een avond kenbaar maken aan de voorzitter dan wel een bestuurslid.
In principe start de avond om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De zaal is om 19.30 open.
Iedereen wordt verzocht een vuilniszak / dan wel de werkbak mee te nemen. Op doe-avonden, boombesprekingen e.d. wordt van de leden verwacht dat zij eigen bonsai en gereedschap meebrengen. Het werken aan en praten over bonsai is een van onze doelstelling.
Na afloop van de avond, is iedereen verplicht zijn/haar eigen afval op te ruimen, de vloer te vegen en samen de tafels en stoelen weer terug te zetten zodat de ruimte weer schoon en leeg is.

Artikel 3.
Bibliotheek
Er zijn diverse boeken met betrekking tot bonsai te leen. De boeken worden per maand uitgeleend tegen een vastgesteld bedrag van 1 euro per maand. Uitlenen kan voor maximum 6 maanden. Indien het boek de volgende verenigingsavond niet terug gebracht is dient voor ieder volgende maand 1 euro betaald te worden.

Artikel 4.
Winkel
Er worden tegen gereduceerde prijzen diverse bonsai artikelen, tijdens de verenigingsavond te koop aangeboden. In principe mogen alleen leden daar inkopen doen tegen contante betaling. De netto opbrengst is voor de bonsaivereniging en zal besteed worden aan verenigingsactiviteiten.
Niet leden krijgen geen korting, zij kunnen kopen tegen de normale geldende verkoopprijs.

Artikel 5.
Contributie
De door de leden verschuldigde jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door bestuursleden.?
Indien een aspirant lid zich in de loop van het jaar aanmeldt dan betaald hij/zij naar rato.
De contributie dient vóór 31 januari te zijn voldaan. De leden dienen zich schriftelijk vóór 1 december af te melden bij het secretariaat.
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie in het geheel verschuldigd.

Artikel 6.
Kascontrole
Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats. Minimaal 2 verenigingsleden worden gevraagd de boekhouding te controleren. De uitkomst wordt in de algemene leden vergadering besproken.

Artikel 7.
Algemeen
De complete statuten en het algemene huishoudelijk reglement liggen ter inzage op de verenigingsavond.


Klik op 'Bonsai de Kempen' om naar de facebook pagina te gaan.